SẢN PHẨM TRUYỀN THỐNG

Bàn làm việc Athena

Bàn văn phòng Athena AT160HL1

Tủ quần áo gia đình

Tủ quần áo sắt TU15B3C4-S05

5,628,000 

Ghế xoay trưởng phòng

Ghế xoay trưởng phòng SG913

Vách ngăn bàn làm việc

Vách ngăn Hòa Phát HP 04

Ghế giám đốc

Ghế giám đốc TQ16

Tủ file đựng tài liệu

Tủ tài liệu Hòa Phát TU7F

Tủ sắt văn phòng

Tủ sắt hồ sơ TU08

Tủ sắt văn phòng

Tủ sắt hồ sơ TU09K3T

Bàn chân sắt-Hộc sắt

Bàn chân sắt LUX120SC10

Bàn chân sắt-Hộc sắt

Bàn chân sắt LUX120SHLC10

Bàn làm việc Newtrend

Bàn làm việc Newtrend NT1200

Bàn làm việc Athena

Bàn làm việc Athena AT1200

Bàn làm việc Roayal

Bàn làm việc Royal HR1400

Bàn làm việc Roayal

Bàn làm việc Royal HR1200